• 1
 • Termin dodatkowy "Pościg c++"

  Osoby zainteresowane terminem dodatkowym z przedmiotu Techniki Komputerowe c++ zapraszam w sobotę (16.04.2018r.) o godzinie 14:00 do pok 4.1.3

   

 • Termin dodatkowy

  Dodatkowy termin zaliczeniowy w sesji dla

  studentów studiów dziennych

  z przedmiotu

   Techniki Komputerowe – Pracownia

  to 21.06.2018 (czwartek)

   

  w godzinach 15.00-16:30

  w sali 4.3

  Janusz Bonarowski, Paweł Chodkiewicz i Jacek Jusis

 • Ostateczny Termin LTK

  Laboratorium Techniki Komputerowe

  Termin ostateczny przeznaczony do popraw odbędzie się w

  PIĄTEK

  9 LUTY 2018 r.

  godz. 12:00 – 13:30

  Sala 3.1 

   

  Przypominam, że warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z laboratorium jest posiadanie pozytywnych ocen ze WSZYSTKICH wejściówek.