• 1

Wykład 2 XML podstawy

Bardzo krótki wstęp do języka XML.