• 1

Techniki Komputerowe Ćwiczenie I

Ćwiczenie I polegające na zbudowaniu prostego formularza z zastosowaniem DataGridView.

Dodatkowo wstawiono przyciski do dodawania kolumn o podanej nazwie oraz kasowania zaznaczonej. Zapisanie Grid do tablicy umożliwia przeprowadzenie obliczeń. W przykładzie przedstawiono sumę wszystkich komórek.