• 1

Techniki Komputerowe Ćwiczenie IV

W załączeniu plik przygotowany przez Pana dr inż. Grzegorza Linkiewicza dotyczący zajęć z MathCada.

 Informacje o tym skąd można uzyskać program MathCad można znaleźć na stronie Pana Janusza Bonarowskiego