• 1

III Instrukcja warunkowa IF

W języku c używamy instrukcji warunkowej IF.

Składnia instrukcji:

if(warunek_logiczny) {
Instrukcje do wykonania jeżeli warunek jest spełniony
}else {
Instrukcje jeżeli warunek nie jest spełniony
}

W języku C występują następujące operatory porównania, które mogą być zastosowane w warunku instrukcji if:

równe ("=="),

różne ("!="),

mniejsze ("<"),

większe (">"),

mniejsze lub równe ("<=") i

większe lub równe (">=").

Warunki logiczne możemy łączyć operatorami && (AND) oraz || (LUB)

Dla operatora && 

p q wynik
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Dla operatora || 

p q wynik
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1


 

W załączniku prosty program porównujący dwie liczby.