• 1

IV Instrukcja while oraz for

W momencie kiedy jakiś kod musimy wykonać kilkakrotnie lub kilkaset razy, zamiast kopiować go i wklejać możemy użyć pętli.

W języku c używamy dwóch słów kluczowych: while lub for. 

Funkcję while wykorzystujemy najczęściej jeżeli nie wiemy ile razy pętla ma się wykonać aby osiągnąć zamierzony wynik. 

Składnia funkcji while:

while(warunek logiczny)

{

//kod do wykonania

}

Pętli for używamy w momencie kiedy wiemy ile razy chcemy wykonać dany blok instrukcji.

Składnia funkcji for

for(wyrazenie1; wyrazenie2; wyrazenie3)

{

//kod do wykonania

}

Co oznaczają poszczególne wyrażenia:

wyrażenie1 - instrukcja, która będzie wykonana przed pierwszym przebiegiem pętli. Zazwyczaj jest to inicjalizacja zmiennej, która będzie służyła jako "licznik" przebiegów pętli.

wyrażenie2 - warunk zakończenia pętli. Pętla będzie wykonywać się tak długo, jak prawdziwy jest ten warunek.

wyrażenie3 - instrukcja, która wykonywana będzie po każdym przejściu pętli ( także po ostatnim). Zazwyczaj zwiększamy tu licznik z pierwszego wyrażenia.