• 1

V Funkcje matematyczne, komenda Switch, srand.

W języku c możemy użyć gotowej biblioteki zawierającej już zdefiniowane funkcje takie jak sinus, cosinus czy też liczbę PI z dużą dokładnością.

Aby wczytać bibliotekę zawierająca zestaw funkcji matematycznych w naszym programie wykonujemy polecenia:

#include <cmath>

oraz tylko gdy korzystamy z kompilatora Microsoft na początku pliku konieczne jest dodanie

#define _USE_MATH_DEFINES

Polecenie umożliwia wykorzystanie stałych matematycznych.

 

Wywołanie poleceń zawartych w bibliotece cmath jest dość proste. Obliczenie sinusa kąta alfa:

wynik = sin(alfa * M_PI / 180);

Musimy pamiętać, że aby otrzymać poprawny wynik nasz kąt podajemy w radianach.

M_PI - zwróci nam wartość liczby PI z dużą dokładnością.

 

Komenda Switch pozwala na wykonanie bloku poleceń jeżeli zmienna sprawdzana jest równa podanej wartości. 

switch(chrDzialanie)

{

case '+':

dblWynik = dblLiczba1 + dblLiczba2;

break;

case '-':

dblWynik = dblLiczba1 - dblLiczba2;

break;

case '*':

dblWynik = dblLiczba1 * dblLiczba2;

break;

case '/':

case ':':

dblWynik = dblLiczba1 / dblLiczba2;

break;

default:

blnPoprawnie = false;

break;

}

Program w zależności od podanego znaku (chrDzialanie) wykona np.: dla / działanie dzielenia. 

Komenda break powoduje przerwanie działania i wyjście z switch. Brak tej komendy spowodowałby wykonanie wszystkich operacji począwszy od case spełniającego warunek aż po wszystkie case poniżej.

Generator liczb losowych 

liczba = rand();

Niestety przy tylko takim wywołaniu nasz generator za każdym razem zwróci te same liczby, dlatego też musimy go zainicjować. Najlepiej jest zrobić to przy pomocy czasu. Czas się zmienia więc nasz generator zostanie zainicjowany za każdym razem inną liczbą.

Aby móc skorzystać z funkcji time() musimy dołączyć bibliotekę ctime

#include <ctime>

następnie wydać polecenie inicjujące

srand((unsigned int)time(NULL));

Po takich komenda funkcja rand() zwróci nam nową losową liczbę.