• 1

I Założenie projektu, podstawowe komendy

Film prezentujący sposób założenia nowego projektu, wykorzystanie przycisków, textBox oraz label.