• 1
Wykorzystanie OpenFileDialog i SaveFileDialog do obsługi plików.
Utworzenie prostego projektu z użyciem UI.
W Visual Studio możemy wykorzystać elementy takie jak: linia, okrąg do prostych animacji.
W Visual Basic posługujemy się procedurami i funkcjami.
Składnia instrukcji IF:
Aby przechowywać zbiór liczb, znaków posługujemy się tablicą elementów.
Wykład zawiera wstępne informacje o wzorcach projektowych. Przedstawiony został również sposób przerchowywania danych w ArrayList oraz ich prezentacja w GUI…
Strona 1 z 3