• 1

III Instrukcja warunkowa IF

Składnia instrukcji IF:

If (warunek logiczny) Then

           ' Komendy do wykonania

End If

 

Komendy zostaną wykonane tylko wtedy, gdy warunek będzie prawdziwy. Jeżeli chcielibyśmy wykonać inny zbiór poleceń w momencie kiedy warunek nie jest spełniony używamy komendy ELSE

If (warunek logiczny) Then

            ' Komendy do wykonania gdy prawda

       Else

             ' Komendy do wykonania gdy fałsz

        End If

Możemy również użyć komendy sprawdzający kolejny warunek w momencie gdy pierwszy nie jest prawdziwy:

    If (warunek logiczny1)Then

            ' Komendy do wykonania gdy prawda 1

        ElseIf (warunek logiczny2)

            ' Komendy do wykonania gdy prawda 2

        Else

             ' Komendy do wykonania gdy oba są nieprawdziwe

        End If

 

Przykład sprawdzający czy liczba jest w przedziale:

  Dim liczba As Double

        Dim min, max As Double

 

        liczba = CDbl(txtBox2.Text)

        min = CDbl(txtBox1.Text)

        max = CDbl(txtBox3.Text)

 

        If (liczba > min And liczba < max) Then

            MsgBox("Liczba w przedziale", 0, "Komunikat")

        ElseIf (liczba < min)

            MsgBox("Liczba jest mniejsza od minimum", 0, "Komunikat")

        Else

            MsgBox("Liczba jest większa od maksimum", 0, "Komunikat")

        End If