• 1
W załączeniu plik przygotowany przez Pana dr inż. Grzegorza Linkiewicza dotyczący zajęć z MathCada.
Program napisany podczas zajęć prezentujący niektóre operacje na String oraz datach.
Ćwiczenie I polegające na zbudowaniu prostego formularza z zastosowaniem DataGridView.