Aktualności

Konsultacje

Z powodu pracy z Kołem Naukowym Mechaników Pojazdów konsultacje zostają przeniesione:

22.05.2023 przeniesione na 24.05.2023 godz 10:00

29.05.2023 przeniesione na 31.05.2023 godz 10:00

Serdecznie zapraszam do połączenia się na MS Teams.